WEB
ANALYTICS

 Google Analytics ve Hotjar başta olmak üzere Web Analytics araçları üzerine sizin için özelleştirilmiş kurulum ve aksiyon alınabilir analiz hizmetlerini kapsamaktadır. Böylece kullanıcılarınızın web varlığınız üzerindeki davranış alışkanlarını görebilir, onlara daha iyi bir deneyim sağlayabilirsiniz.

RuleSimple Bu Hizmet Kapsamında Ne Sağlar?

Davranış Analizi

Kurulum Öncesi Planlama

 • Dijital ölçümleme planı oluşturulması
 • Objective’lerin belirlenmesi
 • Hedeflerin belirlenmesi
 • KPI’ların belirlenmesi
 • Mevcut ve target metriklerin belirlenmesi

Kurulum Aşaması

 • Advanced segmentasyon oluşturulması
 • Custom report oluşturulması
 • Custom alert oluşturulması
 • IP filtering oluşturulması
 • Goal’lerin oluşturulması
 • Custom channel grouping oluşturulması
 • URL renaming oluşturulması
 • Content grouping ayarlamalarının yapılması

Aksiyon Alınabilir Raporlama

 • Haftalık Kullanıcı edinim raporu
 • Haftalık Kullanıcı etkileşim raporu
 • Haftalık kullanıcı dönüşüm raporu
 • Haftalık Kullanıcı bağlılık raporu (cohort analysis)
 • Haftalık tavsiye (referral) raporu
 • Haftalık kazanç raporu

Visual Playback Analizi

Kurulum Öncesi Planlama

 • Dijital ölçümleme planı oluşturulması
 • Objective’lerin belirlenmesi
 • Hedeflerin belirlenmesi
 • KPI’ların belirlenmesi
 • Mevcut ve target metriklerin belirlenmesi

Kurulum Aşaması

 • Visual playback kurulumu
 • Heatmap kurulumu
 • Kalitatif soru oluşturulması
 • Açık uçlu sorular
 • Çokten seçmeli sorular
 • NPS soruları
 • Near exit pop-up soruları
 • Anket yapısının kurulması

Aksiyon Alınabilir Raporlama

 • Aylık visual playback analizi
 • Aylık heatmap analizi
 • Aylık kalitatif geri bildirim sınıflandırma ve analizi

Kullandığımız Teknolojiler