GROWTH
HACKING

Web varlığınızın dönüşüm odaklı ve eksponansiyel büyüyebilmesi için ihtiyacınız olan teknik ve yöntemleri bir metodoloji çerçevesinde işletmeniz içinde uygulayabilmenizi hedefler. Siz de kendi içinizde bir büyüme takımına ve bir “growth engine” yapısına sahip olabilirsiniz.

RuleSimple Bu Hizmet Kapsamında Ne Sağlar?

Kurulum öncesi planlama

 • Dijital ölçümleme planı oluşturulması
 • Objective’lerin belirlenmesi
 • Hedeflerin belirlenmesi
 • KPI’ların belirlenmesi
 • Mevcut ve target metriklerin belirlenmesi

Kurulum aşaması

 • Web Anaytics araçlarının kurulumu
 • A/B test araçlarının kurulumu
 • Growth takımının oluşturulması ve eğitimi
 • Takımın lean yapıda growth engine oluşturması

Büyüme aşaması

 • Takımın üretkenliği ve aksiyon alınabilir çıktı üretmesinin optimize edilmesi
 • Takımın devamlılıkla hipotez üretebilmesinin sağlanması
 • web analytics araçlarının takibi ve raporlamaları
 • A/B testlerin koşulması ve raporlamaları